2 veya 3 ANALI KOLONİ

Merhabalar,

Ülkemiz arı kovanı (koloni) sayısında Çin'den sonra dünya 2.si durumundadır. Bunun yanında kovan başına bal üretiminde ise dünya 10.su'dur.

Kovan başı bal üretimi yaklaşık olarak 15 kg. dolayındadır. Çin'de ise bu rakam 50 kg.ın üzerindedir. Ülkemizde bal verimini arttımkak için hem Devletimiz hem de Arıcılarımıza büyük iş düşmektedir. Ülkemiz için en önemli çiçek ve bal akımı Bahar aylarındadır. Bu aylarda genellikle arılarımız oğul verme sezonu yaşadığı için bal veriminden yeterli seviyede faydalanamamaktayız. İşte 2 veya 3 analı koloni ile belki de bu probleme bir çözüm olabilir.

2 analı koloniler genellikle yatay olarak kullanılmaktadır. Yurtdışında katlı olarak da örnekleri mevcuttur. En alt kat kuluçkalık, orta alanlar ballık ve üst kat yine kuluçkalık olarak yapılandırılmaktadır.


Resimde görüldüğü gibi en alt ve en üst kuluçkalık olarak kullanılmakta orta alan da ballık olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde en alt ve en üstteki kuluçkalıklardan arılar giriş çıkış yapabilmektedir. Bu sistemin yönetimi çok zordur çünkü en alttaki kuluçkada ne olup bitiyor veya ballık ne durumda kontrol edebilmek zor iştir. Bu sistemin dışında yatay kovan bakımı en kolay olan kovan tipidir.

Yatay kovan tipinde ise kuluçkalık başına ayrı giriş vardır. 2 analı yatay kovana da kat veren arıcılarımız vardır ancak bu da alt katta ne olup bittiğini göremiyoruz ve bu durum bize engel teşkil etmektedir. Son yıllarda ülkemizde de uygulanan sistemde arıcılarımız şöyle bir uygulama geliştirmişlerdir. Bahar aylarında koloni 2 analı olarak çalıştırılmaktadır. Mayıs sonuna doğru tüm sandık kapalı yavru gözleriyle dolduktan sonra ana arının 1 tanesi kapalı yavru gözle 3 çerçeve ile alınarak başka bir kovana bölme yöntemi yani çoğaltma uygulanır. Ana arı alındıktan 4 gün sonra anasız kalan tarafta ana memesi kontrolü yapılır ve varsa bütün ana memeleri temizlenir. Ana memeleri temizlendikten 2 gün sonra da analı tarafla araya arıların geçemeyeceği tel ızgara konulur. Bu tel ızgara 3 gün sonra alınarak ana arı ızgarası konulur ve işçi arılar her 2 tarafa da geçebilecek hale getirilir.


Bu işlemlerden sonra anasız kalan tarafta arılar ve kapalı yavru gözlerinden çıkan yavrular kovanı tıklım tıklım doldururlar ve anasız kalan taraf tamamen bala çalışmaya başlar. Eğer nektar akımı iyi ise çok kısa bir sürede en fazla 30 gün içerisinde anasız kalan taraf tamamen bal ile dolar. Kovandaki arı popülasyonunu analı tarafta sağlanmalıdır. Ana arının yumurtlayabileceği boş çerçeveler verilir ve gerekirse polen takviyesi de yapılabilir. Bu kovandan ve bu uygulama ile bir sezonda en az 2 kez bal sağımı yapabilirsiniz.