MOBİL ARICILIK NEDİR ?

Mobil Arıcılık Sistemi gezginci arıcılık koşullarına uygunluğunun araştırılması (MAS) projesi modern arıcılığı ilerletme üzerinde ülkemizde orijinal ilk çalışma olma niteliği taşımaktadır. MAS, verimsiz olan birçok koloniden verimi yüksek olan koloniler oluşturularak kışlatmaya arı bırakılmadan çiçeklerin fazla nektar ürettiği en yakın yerlerde nektar akımlarını temiz şartlarda doğal arı ürünlerine dönüştürülmesine yarayan bir sistemidir.
MAS projesi ,3 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerden ilki 130 adet özel tasarımlı kovan içeren arılık bölümü, ikincisi 4 kişinin kalabildiği 9 m2 kullanım alanı olan bir arıcı evi bölümü, üçüncüsü ise çeşitli gayelere uygun 5 m2'lik çadır bölümüdür. Bu bölümlerin dışında 2 ton bal kapasiteli deposu ve 650 litrelik su deposu ile özel çerçeve taşıma kasaları bulunmaktadır.

MAS uygulaması ülkemiz arıcılığı bakımından yeni bir üretim modeli olarak değerlendirilmelidir. Başarılı bir üretim planlaması ile çok verimli sonuçlar elde edilebilecek bir modeldir. İlk yatırım maliyeti biraz dudak uçuklatıcı olsa da güvenilir ve hijyenik arı ürünleri üretmek için çok ideal bir yöntemdir. Bu sistem özel koloni yönetimi ve yetiştirme modelleri içerdiğinden yetişmiş teknik eleman ve modern ekipmanlar gerektirmektedir. Nektarlı bitkilerin çiçeklenme dönemlerine göre planlama yaparak bu sistem uygulandığında arıcılıkta özellikle bal üretiminde ülke ortalamasından 2-5 kat fazla bir verim artışı gerçekleştirmenin mümkün olabileceği görülür ve şuana kadar mas ile uğraşanların zaiyat ettikleri nerdeyse hiç görülmedi.