KÖRÜK

KÖRÜK DUMANI VE ÖZELLİĞİ
 
Körük arıcıların arılarla ilgilenmeleri esnasında arıları sakinleştirmek amacıyla kullanılan bir arıcılık edevatıdır. Bu alet içerisinde yakılan malzemenin de duruma uygun içeriklerden olması gerekir. Organik arıcılıkla ilgili bilgilere bakıldığında körük kullanımının en az düzeyde olması gerekliliği ve bu dumanın gerek arıların incelenmesinde gerekse bal döneminde bala en az nispette bulaşmasına dikkat edilmelidir.
 
Elimizdeki malzeme her ne olursa olsun yandığında duman verecektir. Arılara da duman yangın hissi uyandırarak olası bir yer değişikliğine başlama girişimi olarak kovanda bulunan besini miğdelerine almalarını sağlar. Duman , bal yiyerek açlık duygusu ortadan kalkmış arıların saldırganlık eğilimini düşüreceği ve ayrıca arının yönünü değiştirmek amacı ile kullanılmaktadır.
 
Fakat bazı durumlarda duman sanıldığı gibi arıyı sakinleştirmemektedir. Tam tersi arıyı dahada huzursuzlandırıp arıcıyı çalışmasında başarısızlığa itmektedir. Buradaki yanlışlık duman üretmek üzere körüklerde kullanılan malzemenin çok harlı ve sıcaklığı yüksek olmasından ileri gelmektedir. Arılar bu tür dumanda dahada huzursuz olmakta saldırganlık eğilimleri ise kat ve kat artmaktadır.
 
 
Yapılacak iş dumanın serin olması ve bol olmasıdır. Bunun için yapılacak işlem yakılacak duman verecek malzemenin ugunluğudur.
 
Genellikle anadoluda arıcılar tezek, mısır güdenesi yada diğer adı ile mısırın ortasındaki somak, çürümüş tahta yada odun parçaları, bez parçaları, iri rende talaşı, gibi maddeleri kullanmakla birlikte bunların tamamı belli bir süre sonra alevinin artması ile problem ortaya çıkarır. Çoğu zaman bu problemi ortadan kaldırılmak için üzerine yeşil ot atılarak dumanı belli bir süre sakinleşse de bu işlemin sık sık yapılması gerekmektedir ki bu durumda zaman kaybına neden olur.
 
Körük uzun süre ve serin duman vermelidir. Bu şekilde uzun süre duman veren ve serin duman verebilen bir körük yakma malzemesi oluklu mukavvadır. Körük boyu kadar oluklu mukavvalar sıkı sıkıya sarılmalı ve bir telle açılmaması için bağlanmalıdır. Olukların yönünün aşağıdan yukarı doğru olmasına dikkat edilmelidir. Bu malzeme altından tutuşturulduğunda uzun süre istenilen şekilde duman verme olanağına sahiptir. Mukavva belli bir boya kısaldığında ve alev arıyı rahatsız edecek boyuta yükseldiğinde öncekinin yarısı kadar olan bir başka rulo ,körük içine konulabilir ya da ortaya çıkacak olan alevli dumanın alevini kısmak için yeşil ot üzerine atılabilir. Bu malzeme bize istenilen en mükemmel körük yakıtıdır. Arılarla çalışırken bize sık sık sönerek rahatsızlık vermeyecektir.