Arı ırkları ve Özellikleri

 Dünya genelinde birden fazla arı türleri ve ırkları bulunmaktadır. Fakat, her arı ırkı verimli değildir ya da yeterli derecede arıcılık yapmaya uygun değildir. İşte dünyaca kabul görmüş arı ırkları şunlardır

 

1-KARNİYOL ARI IRKI: Karniyol arısı (Apis mellifera carnica), ince yapılı ve uzun dillidir. Kısa ve şık bir kıl örtüsüne sahiptirler. Gri arılar da denilen Karniyol arısının renk özelliği çok koyu renkte olması ve genellikle 2. ve 3. halkalar üzerinde kahverengi noktalar, bazen de kahverengi çizgiler vardır.

           En sakin ve uysal arı ırkı karniyol arısıdır. Yavru üretme yetenekleri çok iyidir. Küçük koloniler halinde kışladıklarından yiyecek tüketimleri azdır. Polen miktarı yeterli olduğu takdirde yavru büyütme dönemi uzun süre devam eder. Sonbaharda ise ailenin nüfusu hızlıca  azalır. Çok sert iklim şartlarında bile kışlama yetenekleri oldukça iyidir. Oğul verme eğilimleri ise yüksektir. Ayrıca  yön tayin etme ve kovanlarını bulma duyguları da kuvvetlidir. Yağmacılığa karşı meyilli değildirler. Çok az propolis kullanırlar ve bu yüzden yavru hastalıklarına karşı çok hassastırlar. Çevre koşularının değişikliklerine uyma kabiliyetleri yüksektir.

 

 

2-KAFKAS ARI IRKI: Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) biçim, büyüklük ve kıl örtüsü bakımından karniyol arısına benzer. cilt rengi koyudur fakat birinci karın halkası üzerinde kahverengi noktalar görülür. Kafkas ırkı, bilinen arı ırkları içinde en uzun dile sahip olan arı ırkıdır.

Uysallıkları ve petek üzerindeki sakinlikleri bu ırkın en genel özellikleridir. Yavru verimleri oldukça yüksektir ve kuvvetli koloniler meydana getirirler. Fakat en kuvvetli oldukları dönem yaz ortasıdır. Oğul verme eylemleri zayıftır. Propolisi çok kullanırlar. Nosema hastalığına karşı hassasiyetleri nedeniyle kuzey bölgelerinde kışlama durumları pek iyi değildir. Yağmacılığa isteklidirler. Bal verimleri ise yüksektir.

 

  

 

3-İTALYAN ARI IRKI: Kökeni İtalya’nın Sicilya adasıdır. Kışları uzun süren, ılıman ve nemli geçen, nektar akımının iyi olduğu ve yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde harika sonuç vermektedir. İnce bir karın ve uzun bir dile sahip olup dil uzunluğu 6,3-6,6 mm’dir. Karın cilt rengi parlak olup sarı benekli bantlar bulunur. Kılları da sarımsı renkte olmaktadır ve bu durum erkek arılarda daha belirgindir. Genellikle uysaldırlar. İtalyan arısı, çoğalma kabiliyetleri fazla olup, özellikle güçlü koloniler ilkbahar başlarından sonbahara kadar çoğalmalarını sürdürürler. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Güçlü koloniler halinde kışa girerler ve kışın fazla bal tüketirler. Ayrıca hızlı petek örme yeteneğine sahiptirler. Az propolis taşırlar ama yağmacılık ve kovanlarını şaşırma eğilimleri diğer ırklara göre daha  fazladır.

 

 

4-ANADOLU ARISI:Genellikle esmer renkte ve  sakin ollup, kışlama yetenekleri iyi, çalışkan ve dayanıklı arılardır. Yağmacılık eğilimleri fazla değildir. Yön belirleme bakımından üstün olan bu arı ırkı ayrıca çok iyi performans gösterirler. Kuluçka sezonu dışında yavru yetiştirme eğilimleri çok düşüktür fakat döl verimi ve yavru yetiştirme aktiviteleri üstün olan bir ırktır. Az miktarda bal tüketir fakat zor durumlarda bile bal üretebilme yeteneğine sahiptir. Fazla propolis taşırlar.  

 

5-KIBRIS ARISI: Sarı renklidir. İtalyan arısına benzerdir am  daha küçük ve daha koyu sarıdır. En genel özellikleri aşırı hırçın ve sokucu olmalarıdır.

 

 

 

6-SURİYE ARISI: İtalyan ve Kıbrıs arılarına benzerler çok çalışkandır ve fazla yavru verebilen bir türdür. Karnının  üç segmenti üzerinde soluk renkte çizgiler bulunur.

 

 

 

 

7-Buckfast Ana Arısı Buckfast arısı : Hiprit bir arıdır ırk sayılmaz.! Bilim Adamları (1954) eski Ingiliz yerli arısıyle kısmen koyu renkli Italyan arısını melezliyerek Buckfast arısını üretmiştir. Bu iki ırk önce saflaştırılıdıktan  sonra bu saf ırk, bal üretimi ile diğer özelliklerini geliştirmek için çiftleştirilerek yeniden geriye melezlenmiştir.(Kombinasyon melezlemesi) Daha sonra Fransiz arısı ile Yunan arısının iyi kabiliyetleri de Buckfast arısında birleştirilmiştir. B.Adam daha ileriki zamanlarda buckfast ana arısını Anadolu erkekleriyle melezlemiştir. Bunun sonucunda yüksek verimli ama çok hırçın bir arı türü elde etmiştir.

 

 

8-Belfast Ana Arı ( Belfast Arı Irkı): Belkfast arısı dünyanın en meşhur HİBRİD arılarından. Hibrid arıda farklı türlerden genetik özellikleri bilinen arılar kontrollü şartlarda ve yapay dölleme kullanılarak birleştirilir. Yani Karniyol, İtalyan ya da Kafkas gibi ayrı bir ırk değil. Bu cins birleştirmelerde melez azmanlığı denilen olay gerçekleşir ve ilk nesil analar kendi ana ve babalarından çok daha verimli olur. Bal verimi yüksek ,yavru atımı hızlı ve yön bulma konusunda oldukça başarılıdır

 

 

 

 

Görmüş olduğumuz gibi dünyaca  kabul gören arı ırkları; kafkas, karniyol, italyan, anadolu, kıbrıs,belfast,buckfast ve suriye  ırkı olarak adlandırılan arı ırkları mevcuttur.fakat belfast ve buckfast arı türü bir ırk değildir fakat daha sonra insanların aşılama yöntemiyle buldukları ırklardır yani bunlara hibrid ırkta denilebilir.