ANA ARI IZGARASI

 

 ANA ARI IZGARASI NEDİR ?

 

Ana arı ızgarasıyla çalışmak yani temiz petekli bal üretebilmek için.
Ballık katından alınan çerçevelerde yavru, yumurta ve yavru kalıntısı olmadan temizce sırlarını alıp rahat süzebilmek gayesiyle ana arı ızgarası kullanılır.
ana arı ızgarası dükkandan alındığı gibi kullanılması doğru değildir.
Izgaranın her iki yüzünden çerçeveler 1 cm uzak olacak şekilde düzenlenir.

bunun için ızgaranın bir yüzeyine 1 x 2.5 cm kesitli çıta çakılır.
bizim kovan yapılarına göre çıtalı taraf yukarıya getirilmektedir.

kuluçkalık çerçevesi üst çıtası+1 cm boşluk+ana arı ızgarası+1 cm boşluk+ ballık çerçevesi alt çıtası olacak şekilde düzenleme yapılır.