Oksalik Asit Uygulaması

 OKSALİK ASİT NEDİR? NEREDE KULLANILIR?

1-Oksalik asit nedir?
Oksalik asit, bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden birisidir.
Kimyasal formülü (COOH)2'dir.
Tabiatta; sodyum tuzu halinde kuzukulağı bitkisinde, kalsiyum tuzu olarak ravent bitkisinde ve birçok başka bitkinin hücre suyunun içinde bulunur.
Birçok bitkisel kaynakta içerik olarak bu organik asit bulunmaktadır.
Bunlar kuzukulağı, domates ve ıspanağı içinde yer alır.
Asit olması ortamdaki mevcut bir iyonla tuz oluşturmasını sağlamaktadır.
Vücuda ya da biyolojik canlı sisteme girmiş oksalit asit bu iyonlarla tuz oluşturmaktadır.
Kalsiyum oksalat en çok karşıya çıkan tuzu olup, vücutta özellikle üriner sistemde yani böbrekte birikmelere yol açarak böbrektaşı oluşmasında başrol alır.
Balarılarında Varroa mücadelesinde kullanılacak Oksalik Asit, kimyasal formülü C2H2O4-2H2O Oksalik asit dihidrat tır.
Kesinlikle kalıntı ve ağır metal riski olan ürünlerden uzak durmalı, güvenilir kaynaklardan temin edilmiş Oksalik Asit kullanmalıyız.


2-Uygulama alanları
Dihidrat (iki sulu) oksalik asit, titrasyon standardı olarak alkalimetri ve manganometride, keza kalsiyumun kantitatif analizinde ve nadir toprak metallerinin ayrılmasında kullanılmaktadır. 
Endüstride oksalik asit ve antimonlu tuzları, tekstil boyamada mordan olarak kullanılır.
Bunların dışında gıda sektöründe, Organik ve Konvansiyonel arıcılıkta Varroa mücadelelerin de kullanıldığını biliyoruz.
Bizi ilgilendiren kısmı ise, arıcılıkta Varroa mücadelesindeki uygulamalardır.


3-Uygulama metotları
a) Çözelti şeklinde sıvı damlatma metodu
Bir miktar Oksalik asidi ılık suyla hazırlanmış şeker şerbeti içerisine karıştırıp, dış ortam sıcaklığının 10 derece altında, tahminen 0 +5 derce civarında  arının salkımda iken  ve kapalı yavrunun olmadığı dönemde arıların üzerine damlatma şeklinde uygulanmaktadır.
Çözelti hazırlarken şeker ve su miktarı aynı fakat Oksalik asit  miktarı bölgesel sıcaklık farklarına göre değişkenlik arz etmektedir.
Her bölgede aynı reçete geçerli değildir.
Yılda bir defa uygulanması tavsiye edilmektedir.
Zayıf kolonilerde salkım sıcaklık dengesi bozulduğu için, zayıf üç çerçeveden az kolonilerde uygulanmasının tavsiye edilmesinin mümkünatı yoktur.

b) Buharlaştırma metodu
Oksalik Asit Dihidrat’ın teknik özelliklerinden yararlanıp, üzerine ısı uygulandığında katı halden gaz haline geçmesi yani sublimleşme özelliğini kullanarak yapılan mücadeledir.
Bu uygulamaları yapabilmek için kovan içerisinde açıkta buharlaştırma aparatları olduğu gibi, Oksalik asidi dışarda buharlaştırıp bir boru vasıtasıyla kovan içerisine göndermek suretiyle yapılan uygulamalardır.
Bu metodun bana göre olumlu tarafları oldukça fazla.
1-Kovan kapağı açmadan arının mevcut düzenini bozmadan uygulama yapabilirsiniz.
2-Arılar ıslanmadığı için üşütme ve sindirim sistemine olumsuz etkisi hiç yok.
3- Uygulama esnasında arı üzerinde aşırı stres oluşturmamaktadır.
4. Yıl içerisinde birden fazla uygulama yapabilme olanağı doğurur.